Види донорства та інтервали між донаціями

Види донорства (донацій):
– донорство крові;
– донорство плазми;
– донорство клітин крові – тромбоцитів.

КРОВОДАЧА – донація цільної донорської крові.
Забір донорської крові шляхом венепункції ліктьової вени здійснюють в стерильні одноразові полімерні контейнери із антикоагулянтом.
Донація триває 10 – 15 хвилин.
Стандартний об’єм заготовленої крові (стандартна максимально допустима доза) – 450мл крові, без урахування крові взятої на аналізи.

 

 

ПЛАЗМОДАЧА – донація з метою заготівлі плазми.
Ручний однократний плазмаферез – кров донора вилучається в стерильні одноразові полімерні контейнери (стандартна максимально допустима доза – 450мл), розділяється центрифугуванням на еритроцити і плазму, після чого плазма видаляється в супутній плазмоконтейнер, а еритроцити повертаються донору.
Донація триває 30 – 40 хвилин.

Апаратний плазмаферез – для збору плазми використовуються апарати для збору плазми і стерильні одноразові комплекти розхідних матеріалів – сети. Апарати автоматичного плазмаферезу працюють за циклічним принципом – чергування циклів «вилучення крові» з циклами «повернення еритроцитів» донору. В циклі «вилучення» кров із вени донора безперервним потоком поступає у фільтр, де розділяється на еритроцити і плазму. Плазма збирається в плазмоконтейнер, а еритроцити в резервуар для клітин крові. При заповненні резервуару апарат автоматично переходить до циклу «повернення еритроцитів» донору і після закінчення його повертається знову до вилучення донорської крові. Коли заданий об’єм плазми зібраний апарат автоматично зупиняє процедуру аферезу.
Донація триває 30 – 40 хвилин.
Стандартний об’єм плазми), заготовленої методом плазмаферезу, (стандартна максимально допустима доза) – 600 мл, без урахування крові взятої на аналізи.

ТРОМБОЦИТАФЕРЕЗ – донація з метою заготівлі тромбоцитів.
Для збору тромбоцитів використовуються автоматичні сепаратори клітин крові та стерильні одноразові комплекти розхідних матеріалів – сети. Апарати автоматичного цитаферезу працюють за циклічним принципом – чергування циклів «вилучення крові» та виділення тромбоцитів в окремий контейнер з циклами «повернення зайвих компонентів крові» донору. Після збору заданої кількості тромбоцитів апарат автоматично зупиняє процедуру аферезу.
Донація триває 30 – 40 хвилин.

                       ІНТЕРВАЛИ МІЖ РІЗНИМИ ВИДАМИ ДОНОРСТВА
(в днях)

Назва процедури

Наступні процедури

Кроводача

Плазмаферез

Тромбоцитаферез

Кроводача

60

30

30

Плазмаферез апаратний

14

14

14

Плазмаферез ручний

– одинарний

– подвійний

7

14

7

14

7

14

Тромбоцитаферез

14

14

14