ПІЛЬГИ ДОНОРАМ У ДЕНЬ ЗДАВАННЯ КРОВІ ТА (АБО) ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

Пільги, що надаються донору в день проведення донації визначені статтею 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять. Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів в день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження увільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби.
Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням донора цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
В день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я відшкодовує донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

ПІЛЬГИ ДОНОРАМ, ЯКІ СИТЕМАТИЧНО БЕЗОПЛАТНО
ЗДАЮТЬ КРОВ ТА (АБО) ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Додаткові пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів, закріплені статтями 10 та 11 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.
Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у вищезазначеній кількості, донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.
Крім цих пільг, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

ПІЛЬГИ ДОНОРАМ ІЗ СТАТУСОМ «ПОЧЕСНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ»

Пільги для осіб, які мають статус «Почесного донора України», затверджені статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Почесні донори України, мають право на:
– безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
– пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
– безплатне забезпечення донорською кров’ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
– першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
– позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно-ортопедичними виробами;
– використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час;
– отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;
– отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Крім цих пільг, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

 


  • ПОСВІДЧЕННЯ ДОНОРА

Умови отримання «Посвідчення донора», набуття статусу «Почесного донора України» та нагородження донорів державними нагородами визначені статтею 12 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Посвідчення є документом, що підтверджує статус донора крові та (або) її компонентів. Посвідчення видається не раніше ніж через 6 місяців після першого давання крові та (або) її компонентів і повторного медичного обстеження, а саме – проведення аналізу крові чи її компонентів на наявність інфекцій, що передаються трансфузійним шляхом. У разі виявлення таких інфекцій громадянин не може бути донором і посвідчення йому не видається.
Посвідчення видається безоплатно на необмежений термін і діє на всій території України.
Якщо посвідчення стало непридатним для користування або було втрачене, за заявою донора та на підставі довідки спеціалізованої установи йому видається дублікат посвідчення з внесенням усіх відомостей, що містилися в непридатному чи втраченому.

 

ПОСВІДЧЕННЯ ПОЧЕСНОГО ДОНОРА УКРАЇНИ

Донори, які безоплатно здали кров в кількості 40 разових максимально допустимих доз (450мл) або плазму крові в кількості 60 разових максимально допустимих доз (600мл), незалежно від часу їх здачі, набувають статусу Почесного донора України. Таким особам видається відповідне посвідчення і вручається нагрудний знак «Почесний донор України».
Донори, які безоплатно здали кров та (або) її компоненти в кількості 100 і більше разових максимально допустимих доз, можуть бути нагороджені державною нагородою України «Заслужений донор України».
Донори, які мають почесні звання «Почесний донор України» та «Заслужений донор України» мають право на пільги, передбачені чинним законодавством.
Пільги, передбачені Законом України «Про донорство крові та її компонентів» для осіб, які мають статус Почесного донора України, поширюються на громадян України, нагороджених нагрудним знаком «Почесний донор СРСР».