ПІЛЬГИ ДОНОРАМ У ДЕНЬ ЗДАВАННЯ КРОВІ ТА (АБО) ЇЇ КОМПОНЕНТІВ

Пільги, що надаються донору в день проведення донації визначені статтею 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
В день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку. Донори з числа студентів вищих навчальних закладів та учнів професійних навчально-виховних закладів у зазначені дні звільняються від занять. Військовослужбовці строкової служби та курсанти військових навчальних закладів в день давання крові та (або) її компонентів, а також в день медичного обстеження увільняються від несення нарядів, вахт та інших форм служби.
Після кожного дня давання крові та (або) її компонентів, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням донора цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.
В день давання крові та (або) її компонентів донор забезпечується безкоштовними сніданком та обідом за рахунок коштів закладу охорони здоров’я, що здійснює взяття у донора крові та (або) її компонентів. У разі неможливості забезпечення таким харчуванням відповідний заклад охорони здоров’я відшкодовує донору готівкову вартість відповідних наборів харчування.

ПІЛЬГИ ДОНОРАМ, ЯКІ СИТЕМАТИЧНО БЕЗОПЛАТНО
ЗДАЮТЬ КРОВ ТА (АБО) ЇЇ КОМПОНЕНТИ

Додаткові пільги, що надаються донорам у зв’язку з систематичним безоплатним здаванням крові та її компонентів, закріплені статтями 10 та 11 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Донорам, які протягом року безоплатно здали кров та (або) її компоненти у сумарній кількості, що дорівнює двом разовим максимально допустимим дозам, допомога по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з захворюванням виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати донора незалежно від стажу роботи. Така пільга цим донорам надається протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у зазначеній кількості.
Протягом року після здачі крові та (або) її компонентів у вищезазначеній кількості, донори мають право першочергового придбання путівок для санаторно-курортного лікування за місцем роботи або навчання та першочергового лікування в закладах охорони здоров’я, що перебувають у державній власності.
Крім цих пільг, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

ПІЛЬГИ ДОНОРАМ ІЗ СТАТУСОМ «ПОЧЕСНИЙ ДОНОР УКРАЇНИ»

Пільги для осіб, які мають статус «Почесного донора України», затверджені статтею 13 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».
Почесні донори України, мають право на:
– безплатне позачергове зубопротезування (за винятком зубопротезування з використанням дорогоцінних металів) у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
– пільгове придбання ліків (із знижкою 50 відсотків їх вартості) за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
– безплатне забезпечення донорською кров’ю та її препаратами, необхідними для їх особистого лікування, за рецептами, виданими закладами охорони здоров’я, заснованими на загальнодержавній та комунальній власності;
– першочергове придбання за місцем роботи або навчання путівок для санаторно-курортного лікування та першочергове лікування у закладах охорони здоров’я, заснованих на загальнодержавній та комунальній власності;
– позачергове забезпечення у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, протезами та іншими протезно-ортопедичними виробами;
– використання чергової щорічної оплачуваної відпустки у зручний для них час;
– отримання надбавки до пенсії у розмірі 10 відсотків від затвердженого прожиткового мінімуму на одну особу в розрахунку на місяць;
– отримання пільгових позик для будівництва індивідуального житла відповідно до законодавства.
Крім цих пільг, міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими радами, власниками підприємств, установ, організацій або уповноваженими ними органами для таких донорів можуть бути встановлені й інші додаткові пільги.

 


  • ПОСВІДЧЕННЯ ДОНОРА

Умови отримання «Посвідчення донора», набуття статусу «Почесного донора України» та нагородження донорів державними нагородами визначені статтею 12 Закону України «Про донорство крові та її компонентів».

Посвідчення є документом, що підтверджує статус донора крові та (або) її компонентів. Посвідчення видається не раніше ніж через 6 місяців після першого давання крові та (або) її компонентів і повторного медичного обстеження, а саме – проведення аналізу крові чи її компонентів на наявність інфекцій, що передаються трансфузійним шляхом. У разі виявлення таких інфекцій громадянин не може бути донором і посвідчення йому не видається.
Посвідчення видається безоплатно на необмежений термін і діє на всій території України.
Якщо посвідчення стало непридатним для користування або було втрачене, за заявою донора та на підставі довідки спеціалізованої установи йому видається дублікат посвідчення з внесенням усіх відомостей, що містилися в непридатному чи втраченому.

Зміни набуття статусу Почесного донора України

Із 25 січня 2021 року набрав чинності Закон України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові». Він кардинально змінює структуру та підхід до популяризації донорського руху. Про зміни розповідаємо поступово в наших статтях, а поки зупинимось на темі – статус Почесного донора.

Вимоги до отримання статусу Почесного донора змінились. Тепер ним донор може стати лише в разі виконання одного з наступних пунктів:

  1. 40 донацій крові в максимально допустимій дозі*;

  2. 60 донацій плазми у максимально допустимій дозі*, що здійснені методом аферезу;

  3. 40 донацій клітин крові (тромбоцити, лейкоцити та інші. Сюди відносяться і донації гранулоцитів) у максимально допустимій дозі*, що здійснені методом аферезу.

*максимально допустимі дози встановлює Міністерство охорони здоров’я в наказі. Усі нормативно-правові акти були введені протягом 3 місяців після 25 січня 2021 року.

У законі є поняття змішаного донорства. Наші донори здають і кров, і плазму, і тромбоцити, і гранулоцити. Тепер усі ці донації можна врахувати в незалежності від часу їх здійснення.

Як порахувати змішане донорство?

Одна доза крові прирівнюється до двох доз плазми або до однієї дози клітин крові (тромбоцити, лейкоцити та інші). Уявімо, що у вас є 10 донацій крові, 30 донацій плазми і 15 донацій клітин крові. 30 донацій плазми прирівнюємо до донацій крові, і виходить 15. Відповідно 10+15+15= 40 донацій крові та клітин крові, бо ми донації плазми прирівняли до донацій крові. Така кількість донацій дозволяє отримати статус Почесного донора.

У Почесних донорів протягом наступних 5-ти років є надбавка до пенсії 10%. Якщо ви отримали статус до 2025 року – надбавку зберігають довічно.

Почесному донорові видають нагрудний знак і посвідчення «Почесний донор України».