№ з/п Назва компонента крові Одиниця виміру Ціна в гривнях
1 Консервована донорська кров л 3137,00
2 Плазма свіжозаморожена при заготівлі крові в пластикатну тару л 3399,00
3 Еритроцити в додатковому розчині л 3399,00
4 Еритроцити 3399,00
5 Сироватка для тестування антигенів системи АВО  

л

17311,00
6 Тромбоцити, відновлені з дози крові  

доза

301,00
7 Тромбоцити, аферез  

доза

8261,00