№ з/п Назва компонента крові Одиниця виміру Ціна в гривнях
1 Консервована донорська кров л 2932,00
2 Плазма свіжозаморожена при заготівлі крові в пластикатну тару л 3178,00
3 Еритроцити в додатковому розчині л 3178,00
4 Еритроцити   3178,00
5 Сироватка для тестування антигенів системи АВО  

л

17463,00
6 Тромбоцити, відновлені з дози крові  

доза

365,00
7 Тромбоцити, аферез  

доза

8087,00