ВАРТІСТЬ

компонентів крові, що виробляються в

КНП «Тернопільський обласний центр служби крові» ТОР

№ з/п

Назва компонента крові

Одиниця виміру

Ціна в гривнях

1.

Консервована донорська кров

л

1807,80

2

Плазма свіжозаморожена при заготівлі крові в пластикатну тару

л

2032,15

3

Еритроцити

л

2032,15

4

Сироватка для тестування антигенів системи АВО

л

9861,30

5

Тромбоцити, відновлені з дози крові

доза

233,60

6

Лейкомаса

доза

231,10

7

Еритроцити відмиті

доза

375,75

8

Тромбоцити, аферез

доза

5824,70

9

Еритроцити з видаленим тромболейкоцетарним шаром

доза

185,00

10

Еритроцити з видаленим тромболейкоцетарним шаром у додатковому розчині

доза

197,95

11

Еритроцити у додатковому розчині

л

2032,15

12

Еритроцити, збіднені на лейкоцити

доза

580,65

13

Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити)

доза

600,00