ВАРТІСТЬ

компонентів крові, що виробляються в

КНП «Тернопільський обласний центр служби крові» ТОР

№ з/п

Назва компонента крові

Одиниця виміру

Ціна в гривнях

1.

Консервована донорська кров

л

1948,30

2

Плазма свіжозаморожена при заготівлі крові в пластикатну тару

л

2149,00

3

Еритроцити

л

2149,00

4

Сироватка для тестування антигенів системи АВО

л

9694,00

5

Тромбоцити, відновлені з дози крові

доза

262,60

6

Лейкомаса

доза

258,10

7

Еритроцити відмиті

доза

414,50

8

Тромбоцити, аферез

доза

6690,15

9

Еритроцити з видаленим тромболейкоцетарним шаром

доза

206,35

10

Еритроцити з видаленим тромболейкоцетарним шаром у додатковому розчині

доза

219,75

11

Еритроцити у додатковому розчині

л

2149,00

12

Еритроцити, збіднені на лейкоцити

доза

605,50

13

Еритроцити, збіднені на лейкоцити у додатковому розчині (завись еритроцитів, збіднена на лейкоцити)

доза

626,05