Ліцензування та акредитація

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики затверджена Наказом Міністерства охорони здоров’я України №2588 від 20.12.2019 року.

Ліцензія на провадження господарської діяльності з медичної практики, видана за рішенням протоколу № 5 засідання Ліцензійної комісії МОЗ України і затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України № 220 від 08.02.2018 року.

Акредитаційний сертифікат першої категорії серії МЗ за № 013567, виданий Головною акредитаційною комісією при Міністерстві охорони здоров’я 07 серпня 2017 року (реєстраційний номер 10012). Строк дії сертифіката з 06 липня 2017 року по 06 липня 2020 року.

Інформація оприлюднена на сайті: http://moz.gov.ua/